Srčane aritmije – racionalni pristup

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Zagreb, 4. do 6. travnja 2013.

Cilj ovog tečaja je razmotriti i razjasniti sve aspekte ritmologije od bazičnih principa preko dijagnostičkih i terapijskih metoda do detaljne obrade pojedinačnih i najčešćih aritmija u cilju suvremene i racionalne terapije gdje je potencijalna korist terapije veća od potencijalnih nuspojava.

Sve informacije i program