EP radionica Zadar – Kompleksne ablacijske procedure

Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva u suradnji s EF laboratorijem OB Zadar organiziraju  elektrofiziološku radionicu dana 27-28 travnja u Zadru.
Svrha radionice je edukacija u području kompleksnih ablacija kao što su VT u strukturne bolesti srca, lijevostrane atrijske tahikardije nakon PVI te atrijski makroreentry u  GUCH pacijenata.

Planirano je izvođenje 4-6 procedura u suradnji s vrhunskim  međunarodnim stručnjacima Walid Saliba i Oussama Wazni iz Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA.

Molimo sve zainteresirane za prijavu sudjelovanja kao i prijavu bolesnike koji imaju neku od gore navedenih dijagnoza.

Rok za prijavu je 06.04 kako bi se organizacijski kvalitetno pripremili za planiranu radionicu.

Organizacijski odbor:

  • Šime Manola – predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva
  • Ante Anić – OB Zadar