Kardiovaskularni implantabilni elektronički uređaji i elektromagnetska interferencija – tema koja je još uvijek aktualna

pregledni rad

U našemu svakodnevnom životu postalo je gotovo nemoguće ne biti u interakciji, aktivno ili pasivno, s različitim uređajima koji su izvori elektromagnetskih polja i kao takvi potencijalni uzroci elektromagnetske interferencije (EMI). Bolesnici s ugrađenim kardiovaskularnim implantabilnim uređajima (CIED) za liječenje aritmija čine specifičnu rizičnu skupinu na koju ovakvi signali mogu štetno utjecati.

Valja imati na umu da je opseg ovoga problema (EMI u bolesnika s CIED-om) relativno malen – ali značajan; a kada se dogodi, u većini slučajeva, prolazne je prirode i lako se može izbjeći. No, ističe se važnost detaljnog razgovora s bolesnikom koji ima CIED, imajući na umu njegove specifične situacije i potrebe. Liječnici bi trebali biti svjesni i upoznati s najčešćim interakcijama EMI-ja i CIED-a.

Hrvoje Vražić, Sanda Sokol Tomić, Ante Lisičić, Diana Rudan, Boris Starčević, Carsten Lennerz, Christof Kolb.
Kardiovaskularni implantabilni elektronički uređaji i elektromagnetska interferencija – tema koja je još uvijek aktualna.
Cardiovascular Implantable Electronic Devices and Electromagnetic Interference – Still a Hot Issue.
Cardiol Croat. 2015;10(7-8):176-178.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.176