Tečaj: Srčane aritmije – racionalni pristup

Tečaj

Voditelj tečaja:
Doc.dr.sc. Davor Puljević

Zagreb,  23-25. travnja 2015.
Klinika za bolesti srca i krvnih žila (predavaonica),
KBC Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb

Popis predavača:
1)      Doc.dr.sc. Davor Puljević,  internist kardiolog, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnik Kliničke jedinice za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb
2)      Akademik Davor Miličić, internist kardiolog, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb
3)      Prof. dr. sc. Martina Lovrić-Benčić, internist kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pročelnik polikliničkog odjela u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb
4)      Dr. Richard Matasić internist kardiolog, Klinička jedinica za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb

CILJ TEČAJA

Ritmologija je područje kardiologije koje se bavi poremećajima srčanog ritma. Aritmija je vrlo čest razlog posjete liječniku. Gotovo svaki bolesnik sa strukturnom bolesti srca ima neku aritmiju, a aritmija se često nalazi i kod osoba bez bolesti srca. S druge strane, u svakodnevnoj praksi nerijetko smo svjedoci neracionalne, neadekvatne a nekada i potencijalno opasne primjene antiaritmika.

Pristup aritmijama se posljednjih godina znatno mijenja. Antiaritmici gube značenje na račun različitih vidova elektroterapije. Studije su pokazale da svi antiaritmici  u većoj ili manjoj mjeri imaju proaritmijski potencijal. To znači da u određenim uvjetima mogu pogoršati postojeću ili izazvati novu maligniju aritmiju pa i naglu smrt. Uz navedeno antiaritmici  nisu ni potpuno efikasni. S druge strane različitim vidovima elektroterapije, prvenstveno radiofrekventnom ablacijom, danas se mogu liječiti i izliječiti većina tahiaritmija dok se implantacijom kardioverter-defibrilatora može efikasnije spriječiti nagla smrt.

Racionalna terapija aritmije u današnje vrijeme ima samo dva cilja: spriječiti naglu smrt ili značajno poboljšati kvalitetu života. Ista aritmija, ovisno da li postoji strukturna kardijalna bolest, ima različito značenje i prognozu kod različitih bolesnika. To znači da ista aritmija kod nekih bolesnika ne zahtijeva liječenje dok je kod drugih potreban vrlo ozbiljan pristup. Dakle pristup bolesniku s aritmijom nije shematiziran nego individualiziran. Sadašnji je stav da se aktivno liječe samo prognostički važne i značajno simptomatske aritmije. Ukoliko je liječenje potrebno izabire se antiaritmik koji prema načinu djelovanja i mehanizmu aritmije nudi najveći uspjeh uz najmanje nuspojava. Ako je terapija neefikasna ili se ne očekuje da će biti efikasna, ukoliko bolesnik nije voljan dugoročno uzimati antiaritmik te za neke aritmije i prije pokušaja antiaritmicima primarna terapija može biti radiofrekventna ablacija supstrata aritmije. Radiofrekventna ablacija aritmije je  i u našoj zemlji postala dostupna.

Cilj ovog tečaja je razmotriti i razjasniti sve aspekte ritmologije od bazičnih principa preko dijagnostičkih i terapijskih metoda do detaljne obrade pojedinačnih i najčešćih aritmija u cilju suvremene i racionalne terapije gdje je potencijalna korist terapije veća od potencijalnih nuspojava.

PRIJAVA SUDJELOVANJA
Prijave za sudjelovanje na tečaju «Srčane aritmije – racionalni pristup» pošaljite poštom, faxom ili e-mailom:

adresa:  Dr.sc. Mislav Puljević
KBC Rebro, Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

broj faxa: 01/2367-512  (naznaka «Za tečaj: Srčane aritmije-racionalni pristup)

e-mail: puljevicmislav@gmail.com  (tajnik tečaja)

Za sve dodatne informacije o tečaju možete se obratiti voditelju tečaja: doc.dr. D. Puljević na  e-mail dpuljevic@gmail.com.

KOTIZACIJA
Kotizacija za sudjelovanje na tečaju iznosi 1500,00 kuna, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  2340009-1110024619  s pozivom na broj 2306 i naznakom «za tečaj: Srčane aritmije-racionalni pristup». Zbog ograničenog broja mjesta obvezna je prijava te potvrda o uplaćenoj kotizaciji najkasnije 7 dana prije početka tečaja a uplatnicu  (fotokopija) potrebno je predočiti na početku tečaja. Materijal u informatičkom obliku polaznici će dobiti na početku tečaja (uz potvrdu o uplaćenoj kotizaciji materijal se može dobiti-predignuti  i prije početka tečaja) Tečaj se boduje od Hrvatske liječničke komore sa 15 bodova.

PROGRAM TEČAJA:

Četvrtak:  23.04.2015.
BAZIČNI PRINCIPI RITMOLOGIJE

15,30-15,55 Doc.dr. Davor Puljević:
Anatomija i fiziologija provodnog sustava, transmembranski kanali
15,55-16,00 Diskusija

16,00-16,25 Doc.dr. Davor Puljević:
Mehanizmi i podjele aritmija
16,25-16,30 Diskusija

16,30-16,55 Doc.dr. Davor Puljević:
Pristup i metode za dijagnozu aritmije
16,55-17,00 diskusija

17,00-17,30 pauza za osvježenje i kavu

17,30-17,55 Doc.dr. Davor Puljević:
EKG interpretacija uz primjere I
17,55-18,00 diskusija

18.00-18,25 Doc.dr. Davor Puljević:
EKG interpretacija uz primjere II
18,25-18,30 diskusija

Petak: 24.04.2015.

09,30-09,55 Dr Richard Matasić:
Elektroterapija aritmije (kardioverzija,defibrilacija,inidikacije za AICD)
09,55-10,00 diskusija

10,00-10,25  Doc.dr. Davor Puljević:
Antiaritmici i proaritmija
10,25-10,30 diskusija

10,30-10,55  Doc.dr. Davor Puljević:
Elektrofiziološko testiranje i RF ablacija
10,55-11,00 diskusija

SPECIJALNA RITMOLOGIJA

11,00-11,25 Doc.dr. Davor Puljević:
Nodalna kružna tahikardija
11,25-11,30 diskusija

11,30-12,00 pauza za osvježenje i kavu

12,00-12,25 Doc.dr. Davor Puljević:
Preekscitacija i WPW sindrom
12,25-12,30 diskusija

12,30-12,55 Doc dr Davor Puljević:
Undulacija atrija, atrijska tahikardija, junkcijska tahikardija
12,55-13,00 diskusija

13,00-13,25 Doc dr Davor Puljević:
Fibrilacija atrija
13,25-13,30 diskusija

13,30-14,30 pauza za ručak

14,30-14,55 Prof.dr. Martina Lovrić-Benčić:
Bradiaritmije, indikacije za elektrostimulaciju
14,55-15,00 diskusija

15,00-15,25 Akademik Davor Miličić
Nagla smrt, uzroci i stratifikacije rizika,
15,25-15,30 diskusija

15,30-16,00 pauza za osvježenje i kavu

16,00-16,25  Doc.dr. Davor Puljević:
Genetski sindromi
16,25-16,30 diskusija

16,30-16,55 Doc.dr. Davor Puljević:
Ekstrasistolija
16,55-17,00 diskusija

Subota: 25.04.2015.

09,00-09,25 Doc.dr. Davor Puljević:
Ventrikulske tahikardije I
09,25-09,30 diskusija

09,30-09,55 Doc.dr. Davor Puljević:
Ventrikulska tahikardija II
09,55-10,00 diskusija

10,00-10,25 Doc.dr. Davor Puljević:
Principi i algoritmi akutne terapije aritmija
10,25-10,30 diskusija

10,30– 11,00 pauza

11,00-11,25 Doc.dr. Davor Puljević:
Radna sposobnost bolesnika s aritmijom
11,25-11,30 diskusija

11,30-12,00 Doc.dr. Davor Puljević:
primjeri i vježbe

12,00 – 12,30  pismeni ispit