Transvenska ekstrakcija elektroda elektrostimulatora: prva iskustva u Kliničkom bolničkom centru Rijeka

pregledni rad

Posljednih godina dolazi do znatnog porasta broja implantiranih elektrostimulatora srca. Posljedično tomu raste i broj mogućih komplikacija te potreba za njihovom ekstrakcijom. Najčešća indikacija za ekstrakciju elektrostimulatora jest lokalizirana ili sustavna infekcija.

S obzirom na to da je riječ o najkompleksnijim i najrizičnijim zahvatima iz područja kardiologije, iz godine u godinu razvijaju se nove tehnike i alati koji znatno olakšavaju ekstrakciju i smanjuju rizik od nastanka mogućih, pokatkad i vrlo teških komplikacija. S obzirom na navedeno, potrebno je organizirati dovoljan broj adekvatnih centara u kojima bi djelovao specijalizirani multidisciplinarni tim educiran za provođenje navedenih zahvata. Od početka 2013. godine na Odjelu za aritmije i elektrostimulaciju Zavoda za kardiovaskularne bolesti Kliničkog bolničkog centra Rijeka započeo je program ekstrakcija elektroda. U razdoblju od dvije i pol godine učinjeno je ukupno 27 zahvata te je uklonjena ukupno 51 elektroda, od čega su dvije bile defibrilatorske. Glavni uzrok ekstrakcije elektroda bila je lokalizirana infekcija / dekubitus lože, dok je sustavna infekcija bila mnogo rjeđa. U postupku ekstrakcije prevladava tehnika trakcije i „locking” stileta. Najznačajnija je komplikacija razvoj simptomatskoga perikardijalnog izljeva. Smrtnih ishoda nije bilo.

David Židan, Sandro Brusich, Marina Klasan, Koraljka Benko, Daniela Malić Zahirović, Ivana Grgić, Zlatko Čubranić.
Transvenska ekstrakcija elektroda elektrostimulatora: prva iskustva u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
Transvenous Pacemaker Lead Extraction: First Experiences in the University Hospital Centre Rijeka.
Cardiol Croat. 2015;10(7-8):179-185.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.179