Izvještaj sa sastanka RS za aritmije i elektrostimulaciju srca 30.1.2015

izvještaj

Sastanak je održan dana 30. siječnja 2015. godine u 17:30 sati u hotelu Double Tree by Hilton u Zagrebu.

Prisutni su predstavnici iz KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Rijeka, KBC Spilt, KBC Osijek, KB Dubrava, KB Sveti Duh, KB Merkur, OB Zadar, SB Magdalena.
Prema evidenciji nije bilo predstavnika iz OB Slavonski Brod, OB Pula, OB Varaždin, OB Koprivnica, OB Karlovac, OB Dubrovnik; OB Našice

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:
1. Pregled 2014. godine
2. Stručne i znanstvene aktivnosti u 2015. godini
3. Plan i program za 16. Hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca
4. Različito

Dr. Manola je iznio pregled aktivnosti u području aritmija, elektrofiziologije i elektrostimulacije u Hrvatskoj u 2014. godini.
Iznio je pregledne podatke:
– ukupni broj ablacija s porastom od 10% u odnosu na 2013. godinu (817 → 893), što iznosi 200 na milijun, što nas čini boljima u odnosu na zemlje regije, a cilj je dostići broj od 250-300 ablacija na milijun stanovnika;
– broj izolacija plućnih vena je porastao za 30% (172 → 226), no to je i dalje značajno manje od zapadnoeuropskih zemalja, ali je vidljiv pozitivan trend porasta broja ablacija kojeg je cilj i održati;
– broj ugrađenih elektrostimulatora iznosi 550-600 na milijun stanovnika i on je unatrag 10 godina konstantan
– broj ugrađenih ICD uređaja je 45 na milijun stanovnika (ukupno 199) što ja kao i za CRT uređaje (30 na milijun stanivnika) značajno manje od prosjeka u europskim zemljama, uključujući i zemlje regije

Dr. Manola je obavjestio da je tijekom 2014. u EHRA-u učlanjeno ukupno 28 članova Radne skupine, uz upotrebu financijskih sredstava Radne skupine, a potrošeno je nešto manje od 15 000 kuna. Ponovno je naglašeno, a uz slaganje svih prisutnih, da je to korisno u vidu dodatne suradnje i napredovanja u aritmologiji, kako sada tako i u budućnosti, te se u 2015. u EHRA-u planira učlaniti još 5 do 10 članova Radne skupine.

Aktualizirana je tema web stranice Radne skupine, koja je ostvarena i počela je s radom sredinom 2014. godine, a kao poddomena u sklopu kardio.hr (web stranica Hrvatskog kardiološkog društva). Naglašena je posebna uloga dipl.med.techn. Ivice Benka, koji je svojim trudom i zalaganjem uspostavio stranicu i te je vrlo aktivan u njenom održavanju, a na čemu su se zahvalili svi prisutni. Dr. Manola je predložio aktivnosti vezane uz web stranicu, te je nakon kratkotrajne rasprave, donesen zaključak kako je potrebno, uz angažiranje svih centara, započeti s objavom zanimljivih elektrokardiograma i kliničkih slučajeva iz područja aritmologije i elektrostimulacije, i to na mjesečnoj bazi. Raspored obveza bit će objavljen na web stranici tijekom veljače.

Dr. Manola je iznio podatke vezane uz aktivnosti pokretanja DTS sustava na području elektrofiziologije, a koji do sada nije bio uspostavljen u Hrvatskoj. Proces je započet već 2010. s nastojanjima prof. dr. sc. Bernata, te je ponovno aktualiziran 2014. godine. Naglašeno je da je uspostava DTS sustava jedan od aktualnih prioriteta Radne skupine, a dr. Manola je naveo da je na tu temu održano nekoliko konstruktivnih sastanaka s predstavnicima HZZO-a, te da postoje pozitivni pomaci, ali isto tako da su i dalje prisutne znatne birokratske poteškoće, te je predvidio daljnje sastanke na tu temu i pozvao sve članove da sudjeluju s prijedlozima, ali i aktivnostima u svojim bolnicama.

Uspostava udruge pacijenata s aritmijama, što je bio jedan od ciljeva u 2014. Godini, nije realiziran, te je započeta rasprava na tu temu. Dr. Anić je ponovio prednosti koje takve udruge donose za pacijente u svakodnevnom životu, ali i napredak u kliničkoj praksi i društvenoj prosvjećenosti i senzibilizaciji za taj dio populacije. Nadalje, pripremio je potrebnu papirologiju i učinio predradnje za uspostavu takve udruge, te je apelirao da se kroz klinički rad među pacijentima prepoznaju mogući kandidati koji bi vodili udrugu. Prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić je navela nekoliko potencijalnih kandidata za tu funkciju, a s kojima će se obaviti razgovori na tu temu, s ciljem uspostave udruge do simpozija, na kojem bi trebala biti predstavljena udruga i njeni ciljevi.

Opširno je prodiskutiran plan i organizacijski poslovi za 16. Hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimualciji srca koji će se održati 27. ožujka 2015. Tijekom diskusije je stvoren okvirni program (sesije, teme predavanja) simpozija, a koji će se do kraja veljače upotpuniti s naslovima predavanja i predavačima. Za sada su sigurna dva međunarodna predavača (Prof.dr Christian Sticherling; Basel;, Prof.dr Burghard Schumacher; Kaiserslautern), uz nastojanja da se dogovori dolazak još dva međunarodna predavača, što uz renomirane, domaće stručnjake koji se bave aritmologijom, daje na znanstvenoj težini i zanimljivosti samog simpozija. Kao novost ovogodišnjeg simpozija je dogovoreno održavanje stručnih radionica, a koje bi se održale u popodnevnim satima.

Na inicijativu dr. Anića, otvorena je rasprava o edukaciji na području aritmologije, elektrofiziologije i elektrostimulacije, s zaključkom kako je opravdano koristiti financijska sredstva Radne skupine u cilju edukacije mladih kardiologa u tom području, ali i naglašeno kako je potrebno dogovoriti pravila i ograničenja takvih potpora. Zaključeno je da je na ovu temu potrebno dodatno raspravljati te donijeti zaključke i prve akcije na budućima sastancima skupine.

Naglašeno je da registar eletrofizioloških studija i eletrostimulacije i dalje temelji na izvješću koje svaka bolnica ispunjava i šalje u registar u EHRA-u (tzv. EHRA White book) što je u prijašnjim godinama izvrsno funkcioniralo. Na prijedlog dr. Brusicha, službeni podaci iz EHRA White booka, će biti objavljeni na web stranici Radne skupine.

Prošle godine je održano ukupno 3 Aritmološke radionice u Puli, Varaždinu i Zagrebu, s velikim odazivom i na zadovoljstvo predavača kao i učesnika. Predloženo je da se tijekom 2015. Godine, također održe tri radionice, ali da se pokriju sva područja Hrvatske, te da se u organizaciju i predavanje uključi većina članova Radne skupine.

Nadalje, zaključeno je da su planirane aktivnosti brojne te da će to zahtijevati uključenje i dodatna nastojanja svih članova kako bi se iste ispunile.

Sastanak je završio u 19:30 sati.
Zapisnik sastavio: Ivan Zeljković, dr.med.